ناسا

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

۱۵ بازديد
128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۲۲ بازديد
116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید های انواع گسل ، انواع تنش ، انواع چین خوردگی ها به ترتیب نامبر مطالعه شود .

توضیح ها و نمونه های بیش تری در اسلاید ها گفته شده است .

109 - اسلاید 18 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۱۹ بازديد
109 - اسلاید 18 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

19 - اسلاید 18 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

94 - اسلاید 03 زمین شناسی یازدهم .

۴۵ بازديد
94 - اسلاید 03 زمین شناسی یازدهم .

4 - اسلاید 03 زمین شناسی یازدهم .