فیلم آموزشی زمین شناسی یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

135 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

۴۰ بازديد
135 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

اسلاید 44 زمین شناسی سوم .

134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

۳۶ بازديد
134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

اسلاید 43 زمین شناسی یازدهم .

133 - اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

۳۹ بازديد
133 - اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

133 - اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

130 - اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

۲۹ بازديد
130 - اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .