فیلم آموزشی زمین شناسی یازدهم فصل اول

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

97 - اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم .

۴۰ بازديد
97 - اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم

55 - هنگام ظهر شرعی در مدار های مختلف . ( زمین شناسی یازدهم )

۵۲۱ بازديد
55 - هنگام ظهر شرعی در مدار های مختلف . ( زمین شناسی یازدهم )فروش انواع ماهی زینتی و حلزون