فیلتر بیو شیمیایی بزرگ برای آکواریوم های بزرگ

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

141 - لوازم آکواریوم آکبند و دست دوم .

۳۴ بازديد
فروش لوازم آکواریوم

فیلتر بیو شیمیایی آکواریوم ماهیران 2 عدد هر عدد 20000

تعدادی فیلتر بیو شیمیایی ماهیران هم موجود میباشد ( دست دوم ) هر عدد 15000

فیلتر بیو شیمیایی بزرگ برای آکواریوم های بزرگ هر عدد 35000

یک فیلتر برقی داخلی مناسب برای آکواریوم های تا 50 سانت ( دست دوم و کاملا سالم ) فقط 25000

دو تا پایه آکواریوم طول 110 عرض 55 ارتفاع 100 با قوطی 30 در 30 ساخته شده و ضد زنگ خورده کاملا سالم و نو هر عدد توافقی.

پمپ مرکزی بزرگ برن 018 Resun که مناسب برای 200 تا تانک یک متری هست .توافقی.

دو تا تانک به ابعاد طول 100 عرض 50 ارتفاع 50 شیشه 8 میل ساخته شده هر عدتوافقی.

پارسا

09212290472

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165796_photo_2019-09-18_14-23-44.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com//space/9/a/quizgeologique/1569165808_photo_2019-09-18_14-23-56.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165828_photo_2019-09-18_14-24-00.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165838_photo_2019-09-18_14-24-03.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165848_photo_2019-09-18_14-24-06.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165858_photo_2019-09-18_14-24-10.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165866_photo_2019-09-18_14-24-12.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165873_photo_2019-09-18_14-24-14.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165882_photo_2019-09-18_14-24-18.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165891_photo_2019-09-18_14-24-20.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165904_photo_2019-09-18_14-24-23.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165910_photo_2019-09-18_14-24-26.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165925_photo_2019-09-18_14-24-29.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165938_photo_2019-09-18_14-24-32.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165947_photo_2019-09-18_14-24-34.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165966_photo_2019-09-18_14-24-37.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165981_photo_2019-09-18_14-24-41.jpg

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1569165992_photo_2019-09-18_14-24-44.jpg