زمین شناسی پایه

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

۹۹ بازديد
134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

اسلاید 43 زمین شناسی یازدهم .

56 - حرکت گاستروپود ها . ( زمین شناسی یازدهم )

۱۶۲ بازديد
56 - حرکت گاستروپود ها . ( زمین شناسی یازدهم )

56 - حرکت گاستروپود ها . ( زمین شناسی یازدهم )( متن زیر بر گرفته از ویکی پدیا و در بخشی از آخرین ویرایش کتاب های زمین شناسی و زیست شناسی موجود می باشد ) .

شکم‌ پایان ( Gastropoda ) یکی از رده‌ های جانوری از شاخه ی نرم‌ تنان هستند .

رده ی شکم‌ پایان ، پس از حشرات ، از نظر تنوع بزرگ‌ ترین رده ی جانوری است .

حلزون ها ، لیسه‌ ها ، حلزون‌ های زمین ، انواع صدف‌ های دریایی ، و خاره‌ چسب ها از جانوران شناخته‌ شده‌ تر در رده ی شکم‌ پایان هستند .

جنس‌ های نام‌ برده هر یک هزاران گونه ی خاک‌ زی و آب‌ زی دارند .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون

14 - فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟ ( تهیه شده توسط : ایرنا )

۷۵ بازديد

14 - فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟ ( تهیه شده توسط : ایرنا )

زمین لرزه

نام فیلم : فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟

تولید فیلم محتوا توسط : ایرنا .

باز انتشار : آزمون زمین شناسی .

مورد استفاده : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم ، زمین شناسی پایه ، زمین شناسی عمومی .

( فیلم آموزشی و درس کوتاه زمین شناسی یاردهم )

زمین لرزه ، نتیجه ی آزاد شدن نا گهانی انرژی از داخل پوسته ی زمین است که امواج آن در نزدیکی سطح زمین به صورا ارتعاش و گاهی جا به جایی زمین آشکار می شود .

زمین لرزه ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می شود .

برای به دست آوردن معیاری برای مقایسه و سنجش زمین لرزه ها از بزر گای زلزله استفاده می شود ؛ که آن را با در نظر گرفتن دامنه ی نوسان ها روی لرزه نگار محاسبه می کنند .

امّا با چه مقیاسی :

اولین مقیاس بزرگا ( ریش تر ) میزان انرژی آزاد شده در زلزله را نشان می دهد .

و توسط چارلز ریش تر و بنو گوتنبرگ در سال 1935 برای زلزله های جنوب کالیفرنیا تأیید شد .

نکته ی مهم در هر زلزله این است که فقط و فقط یک بزرگا دارد و بزرگا با فاصله از محل وقوع زلزله تغییر نمی یابد .

زلزله های کم تر از 4 ریشتر بار ها در طول سال اتفاق می افتد امّا توسط انسان حس نمی شود و خطری نیز به همراه ندارد .

در مقابل ، زلزله های بالای 7 ریش تر چندان شایع نیستند و با افزایش شدت زلزله اثر تخریبی آن نیز افزایش می یابد .

میزان انرژی رسیده به هر نقطه از سطح زمین به عواملی هم چون :

1 ) عمق زلزله .

2 ) جنس خاک .

3 ) و ... بستگی دارد .

و از همین رو خسارت های وارده در زمین لرزه های دارای درجه ی یک سان ممکن است بسیار متفاوت باشد .

در نتیجه ریش تر مقیاس کاملی برای توصیف همه جانبه ی زمین لرزه نیست . ( نکته ی خیلی مهم )

این جاست که سخن از مؤلفه ی دیگری به میان می آید . ( شدت زمین لرزه )

شدت زمین لرزه ، که از روی آثار خرابی ها و تأثیراتی که زمین لرزه بر انسان و تأسیسات سطحی می گذارد مشخص می شود .

و شدت زمین لرزه با معیار دوازده ( 12 ) گانه به نام مر کالی توصیف می شود .

این مقیاس کاملاً حالت کیفی و توصیفی دارد و از عدد 1 که نمایش گر ارتعاشات بسیار ضعیف و غیر محسوس است شروع و به عدد 12 که شدت خرابی آن فاجعه آمیز است ختم می شود .فروش انواع ماهی زینتی و حلزون