زمین شناسی سال یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

62 - مساله های I - O = ΔS . ( زمین شناسی یازدهم ) ( توازن آب ) ( بیلان آب )

۹۲ بازديد
62 - مساله های I - O = ΔS . ( زمین شناسی یازدهم )

( توازن آب ) ( بیلان آب )

مطلب شماره ی 62 به مرور زمان کامل تر می شود .

مساله ی شماره ی 1 :

اگر به یک حوضه ی آب ریز 100.000 متر مکعب آب وارد شود ، و توسط یک کانال 40.000 متر مکعب آب از آن حوضه ی آب ریز خارج شود . حجم ذخیره ی آب در این حوضه ی آب ریز را حساب کنید ؟

فرمول توازن آب ( بیلان آب ) : I - O = ΔS .

( آب ورودی به آب خوان = m3 100.000 = I )

( آب خروجی از آب خوان = m3 40.000 = O )

( تغییرات در حجم ذخیره ی آب در آب خوان = ΔS )

I - O = ΔS .

100.000 - 40.000 = 60.000 m3 .

بعد از 60 چند تا صفر داریم : 3 تا صفر . پس به ازای هر صفر یه دونه به توان 10 قرار می دهیم که می شود : 101 × 101 × 101 = 103 .

یا 60 × 103 m3 .

یا 600 × 102 m3 .

نکته ی 1 : اگر مقدار آب ورودی به آب خوان ، بیش تر از مقدار آب خروجی باشد ، بیلان = مثبت + .

نکته ی 2 : اگر مقدار آب ورودی به آب خوان ، کم تر از مقدار آب خروجی باشد ، بیلان = منفی - .

نکته ی 3 : تغییراتی که در حجم داخل آب خوان انجام می پذیرد ، با اختلاف آب ورودی به آب خوان و آب خروجی از آب خوان برابر می باشد .

62 - مساله های I - O = ΔS .  ( زمین شناسی یازدهم ) ( توازن آب ) ( بیلان آب )

تصویر درج شده در بالا را به خوبی به خاطر بسپارید و تصویر ها از کتاب درسی زمین شناسی یازدهم را در کنار هم قرار بدید . ( تصویر فوق ترکیبی از تصویر های کتاب درسی زمین شناسی یازدهم می باشد ) .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون

50 - کلیپی حیرت آور از جاذبه های چین . ( آزمون زمین شناسی )

۶۷۴ بازديد
50 - کلیپی حیرت آور از جاذبه های چین . ( آزمون زمین شناسی )فروش انواع ماهی زینتی و حلزون

20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

۶۵ بازديد
20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

دانلود مساله به هم راه توضیح : کلیک و دانلود .

مشاهده ی مسایل بیش تر در : Chapter : 06 .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون

8 - دانلود جزوه های گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( Chapter : 01 تا Chapter : 07 )

۱,۱۶۵ بازديد
8 - دانلود جزوه های گرابن زمین شناسی سال یازدهم . Chapter : 01 تا Chapter : 07 )

8 - دانلود جزوه های گرابن زمین شناسی سال یازدهم . (  Chapter : 01 تا Chapter : 07 )

ویرایش 01 کل جزوه ها : زمستان 1397 .

ویرایش 11.2 کل جزوه ها : 23 خرداد 1398 . ( پنج شنبه )

Updating : 03 June 2019 . Thursday .

محتوای کل جزوه ها : سوال های امتحانی . + سوال های شبیه کنکور . + پاسخ کامل مسایل جبری . + به هم راه توضیح های فراوان و نکته های مرتبط با کتاب درسی جهت یاد گیری به تر .

بر اساس کتاب درسی زمین شناسی سال یازدهم : چاپ 1397 .

در پاسخ بعضی از مسایل عددی از ابتکار فردی استفاده شده است .( 1 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل اول )

عنوان فصل اول : آفرینش کیهان و تکوین زمین .

تعداد صفحه ها : 96 صفحه .

Chapter : 01 . دانلود کنید .( 2 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل دوم )

عنوان فصل دوم : منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیر بنای تمدن و توسعه .

تعداد صفحه ها : 45 صفحه .

Chapter : 02 . دانلود کنید .( 3 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل سوم )

عنوان فصل سوم : منابع آب و خاک .

تعداد صفحه ها : 61 صفحه .

Chapter : 03 . دانلود کنید .( 4 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل چهارم )

عنوان فصل چهارم : زمین شناسی و سازه های مهندسی .

تعداد صفحه ها : 38 صفحه .

Chapter : 04 . دانلود کنید .( 5 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل پنجم )

عنوان فصل پنجم : زمین شناسی و سلامت .

تعداد صفحه ها : 34 صفحه .

Chapter : 05 . دانلود کنید .( 6 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل ششم )

عنوان فصل ششم : پویایی زمین .

تعداد صفحه ها : 66 صفحه .

Chapter : 06 . دانلود کنید .( 7 ) جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( فصل هفتم )

عنوان فصل هفتم : زمین شناسی ایران .

تعداد صفحه ها : 22 صفحه .

Chapter : 07 . دانلود کنید .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون.