زمین‌

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۲۰ بازديد
129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

۲۳ بازديد
121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

120 - اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

۴۰ بازديد
120 - اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

۲۲ بازديد
115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم .