دانلود جزوه های آموزش زمین شناسی یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

140 - کانال تلگرامی آزمون زمین شناسی . ( آموزش زمین شناسی )

۳۰ بازديد
140 - کانال تلگرامی آزمون زمین شناسی .

140 - کانال تلگرامی آزمون زمین شناسی . ( آموزش زمین شناسی )

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

واژه ی Géologique : یک واژه ی فرانسوی هم تراز با geological ( مربوط به زمین شناسی ) می باشد .

 Quiz Géologique : آزمون مربوط به زمین شناسی .

https://t.me/quizgeologique

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

https://telega.one/quizgeologique