آکس فورد

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

۲۲ بازديد
115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم .

73 - (( آکس فورد )) دو هزار واحد مسکونی می‌ سازد . ( FARS )

۱۱۹ بازديد
73 - (( آکس فورد )) دو هزار واحد مسکونی می‌ سازد . ( FARS )

73 - (( آکسفورد )) دو هزار واحد مسکونی می‌ سازد . ( FARS )

به گزارش خبر نگار گروه علمی و دانش گاهی خبر گزاری فارس به نقل از تایمز هایرا جو کیشن ، دانش گاه آکس فورد در تازه‌ ترین اقدامات خود تصمیم به ساخت 2 هزار واحد مسکونی گرفته است .

این دانش گاه ، بخش خصوصی را برای اجرای تصمیم خود انتخاب کرده و قرار است این واحد های مسکونی کم بود مسکن کار کنان را جبران کند و نگرانی آن ها درباره ی این موضوع را حل و فصل کند .

این واحد ها ی مسکونی که به دانش جو یان تحصیلات تکمیلی نیز تعلق می‌ گیرد قرار است در یکی از شهر های مقرون به صرفه ساخته شوند .

آکس فورد از دانش گاه کمبریج که 5 هزار مسکن برای کار کنان و دانش جو یان ارشد خود ساخته پیروی می‌ کند ؛ در این طرح قرار است آکس فورد از زمین‌ های خود استفاده کند .

برای تعلق گرفتن این واحد ها ی مسکونی قرار است وام‌ های بلند مدتی به کار کنان و دانش جو یان داده شود .

73 - (( آکسفورد )) دو هزار واحد مسکونی می‌ سازد . ( FARS )

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون