6 - گسل و مخلفات . ( انواع گسل به هم راه تعریف ها ) .

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

6 - گسل و مخلفات . ( انواع گسل به هم راه تعریف ها ) .

۲۰۲ بازديد
6 - گسل و مخلفات . ( انواع گسل به هم راه تعریف ها ) .

( 1 ) - اثر گسل ( خط گسل ) ( Fault Trace ) .اثر خط گسل : محل تقاطع گسل با سطح زمین به نام اثر گسل معروف است .

( 2 ) - گسل امتداد لغز ( Strike Slip Fault ) :گسل امتداد لغز : در این گسل ها جا به جا یی کلی به موازات امتداد گسل است . ( Strike Slip Fault )

یعنی لغزش امتدادی غالب بر لغزش شیبی است .

( 3 ) - گسل پر شیب : ( High Angle Fault ) :گسل پر شیب : اگر شیب سطح گسل بیش از 45 درجه باشد ، گسل را پر شیب می نامند .

( 4 ) - گسل معکوس : ( Revers Fault ) :گسل معکوس : گسلی است که در آن کمر بالا به طرف بالا حرکت کرده باشد .

در حالت کلی شیب گسل معکوس بیش تر از 45 درجه است .

( 5 ) - گسل امتدادی : ( Strike Fault ) :گسل امتدادی : گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریباً موازی امتداد لایه بندی باشد .

( 6 ) - گسل پر مانند : ( Splay Fault ) :گسل پر مانند : از به هم پیوستن گسل های فرعی به اصلی ، منظره ی پر یا شاخه مانندی ایجاد می شود که به آن گسل پر مانند گویند .

( 7 ) - گسل کم شیب : ( Low Angle Fault ) :گسل کم شیب : اگر شیب سطح گسل کم تر از 45 درجه باشد ، گسل را کم شیب می نامند .

( 8 ) گسل نرمالی ( ثقلی ) : ( Normal Fault ( Gravity Fault ) ) :گسل نرمال ( ثقلی ) : به گسلی می گویند که در آن کمر بالا نسبت به کمر پایین به طرف پایین حرکت کرده باشد .

( 9 ) - گسل چرخشی ( محوری ) : ( Rotational Fault ) :گسل چرخشی ( محوری ) : نوعی گسل است که در آن یک یا هر دو قطعه ی گسل که حول یک محور که عمود بر سطح گسل است ، دوران نموده است .

( 10 ) - گسل : ( Fault ) :گسل : یک سطح گسیختگی که در راستای آن جا به جایی رخ داده باشد .

انواع گسل

انواع گسل

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.