30 - آزمون زمین شناسی امتحان نهایی خرداد 1398 . ( سوم تجربی )

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

30 - آزمون زمین شناسی امتحان نهایی خرداد 1398 . ( سوم تجربی )

۳۶۶ بازديد
30 - آزمون زمین شناسی امتحان نهایی خرداد 1398 . ( سوم تجربی )

آزمون اول : 09 / 03 / 1398 . ( 09 خرداد 1398 ) ( بر گزار شد ) .

آزمون دوم : 22 / 04 / 1398 .

جزوه ی امتحان نهایی موجود در وب پیج و مطالب زمین شناسی سوم خوانده شود .

آزمون اول : زیادی سوال ها تکرار سوال های سال های گذشته و در جزوه موجود بود .

آزمون دوم هم به همین نوع می باشد .


( ص 2 ) سیل های ویران گر نشانه ی بی توجهی ما نسبت به هوا کره است . ( درست - نا درست )

( ص 2 ) سیل های ویران گر سال های اخیر و بسیاری از مشکلات زیست محیطی دیگر ، همه و همه از نشانه های بی توجهی ما نسبت به هوا کره است . ( متن کتاب درسی )

( ص 9 ) بررسی شیوه ی زندگی دایناسور ها ، مربوط به کدام شاخه ی علم زمین شناسی می باشد ؟

شاخه ی زمین شناسی تاریخی .

( ص 14 ) هر چه دمای هوا بالا تر باشد ، قابلیت جذب بخار آن چه تغییری می کند ؟

بیش تر می شود .

( ص 21 ) در عرض جغرافیایی 40 تا 50 درجه ، مقدار بارندگی بیش تر از تبخیر است . علت را بنویسید ؟

علت ، برخورد باد های مخالفی است که از جانب قطب و منطقه ی معتدله می وزند و در این مناطق جبهه های پر بارانی تشکیل می دهند .

( ص 25 ) اگر عمق آب دریا صد متر بیش تر شود ، مقدار فشار آب ، چند اتمسفر افزایش می یابد ؟

در مقابل هر ده متر عمق ، یک اتمسفر بر فشار آب اضافه می شود .

صد متر چند تا ده متر ؟ ده تا ده متر . یعنی ده ضرب در یک اتمسفر که : ده اتمسفر .

ده اتمسفر .

( ص 25 ) فشار آب با افزایش عمق ، زیاد می شود . در مقابل هر ده متر عمق ، یک اتمسفر بر فشار آب اضافه می شود . با این ترتیب ، در نقاط عمیق اقیانوس ، فشار بسیار زیاد است . ( tip important )

( ص 25 ) با افزایش عرض جغرافیایی ، میزان چگالی آب های سطحی دریا ها ، چه تغییری می کند ؟

زیاد می شود .

( ص 27 ) جریان گلف استریم ، چه نوع جریان آبی را جا به جا می کند ؟

آب های گرم مناطق استوایی .

( ص 27 ) جریان لابرادور ، چه نوع جریانی می باشد ؟

جریان سطحی .

( ص 27 ) جریان گلف استریم ، چه نوع جریانی می باشد ؟

جریان سطحی .

( ص 27 ) جریان لابرادور ، چه نوع جریان آب را جا به جا می کند ؟

آب های سرد مناطق قطبی .

( ص 30 ) خیز قاره را تعریف کنید ؟

در دامنه ی شیب قاره نیز معمولاً منطقه ای با شیب نسبتاً آرام به نام خیز قاره وجود دارد که شیب قاره را به دشت مغاکی متصل می کند .

( ص 30 ) خیز قاره ، بخش کم شب حاشیه ی قاره است . ( درست - نا درست )

عبارت درست : فلات قاره ، بخش کم شیب حاشیه ی قاره ها می باشد .

( ص 30 ) فلات قاره را تعریف کنید ؟

به بخش کم شیب حاشیه ی قاره ها که از خط ساحلی تا شیب قاره ادامه دارد و بیش تر از لایه های رسوبی ضخیم ساخته شده است ؛ فلات قاره گفته می شود .

( ص 30 ) دشت مغاکی را تعریف کنید ؟

به مسطح ترین و عمیق ترین بخش حوضه ی اقیانوسی دشت مغاکی می گویند .

( ص 32 ) بخشی از آب باران که در سطح زمین به سوی مناطق پست تر جاری می شود را چه می نامند ؟

آب جاری .

( ص 33 ) نزدیک کف و کناره های رود ، سرعت آب به میزان حد اقل می رسد . علت را بنویسید ؟

به علت اصطکاک آب با بستر و دیواره ها .

( ص 36 ) سه عامل مؤثر بر تخلخل را بنویسید ؟

1 - شکل دانه ها . 2 - اندازه ی دانه ها . 3 - آرایش دانه ها . 4 - درجه ی سیمان شدگی . 5 - میزان هوا زدگی . 6 - تعداد درز و شکاف ها .

( ص 51 ) کانی های رسی که در تشکیل خاک شرکت دارند ، فقط با چه پرتو ها یی قابل تشخیص می باشند ؟

فقط با پرتو های X .

( ص 53 ) درجه ی سختی کانی فلوئوریت را بنویسید ؟ درجه ی سختی 4 .

( ص 54 ) توانایی کانی در منعکس ساختن ، عبور یا جذب نور ، چه نام دارد ؟

جلای کانی .

( ص 55 ) رَخ فلد پسات ها چگونه است ؟

رَخ دو جهتی .

( ص 55 ) رَخ کانی کلسیت را بنویسید ؟

رَخ سه جهتی با زواویه ی غیر قایمه .

( ص 55 ) رَخ کانی دولومیت را بنویسید ؟

رَخ سه جهتی با زاویه ی غیر قایمه .

( ص 55 ) رَخ کانی نمک طَعام را بنویسید ؟

رَخ سه جهتی با زاویه ی قایمه .

( ص 55 ) رَخ کانی گالن را بنویسید ؟

رَخ سه جهتی با زاویه ی قایمه .

( ص 56 ) کدام کانی با رنگ و جلایی شبیه طلا دارای رنگ خاکه ی سیاه است ؟

کانی پیریت .

( ص 56 ) نام دیگر کانی پیریت را بنویسید ؟

سولفید آهن .

( ص 56 ) فرمول شیمایی کانی پیریت را بنویسید ؟

FeS2 .

( ص 58 ) ساختار سیلیکاتی کانی الیوین را بنویسید ؟

ساختار سیلیکاتی چهار وجهی منفرد و بدون پیوند .

( ص 58 ) ساختار سیلیکاتی کانی زمرد را بنویسید ؟

ساختار سیلیکاتی حلقوی .

( ص 58 ) ساختار سیلیکاتی کانی بریل را بنویسید ؟

ساختار سیلیکاتی حلقوی .

( ص 58 ) ساختمان سیلیکاتی کانی زِبَر جَد را بنویسید ؟

ساختار سیلیکاتی چهار وجهی منفرد .

( ص 58 ) زِبَر جَد ( به انگلیسی : Peridot ) نوع شفاف و تراش خورده ی الیوین از سیلیکات های تیره و به رنگ سبز زیتونی است و نوعی جواهر محسوب می شود . ( آمده در کتاب درسی )

( ص 59 ) الیوین از سیلیکات های تیره بوده . الیوین ، سیلیکات آهن و منیزیم و بلور های آن سبز زیتونی است . الیوین جلای شیشه ای داشته و فاقد رَخ است . نوع شفاف و خوش رنگ الیوین تحت نام زِبَر جَد به عنوان جواهر مورد استفاده قرار می گیرد . ( متن کتاب درسی )

( ص 64 ) کانی دگرگونی با منشأ زیستی می باشد ؟

کانی گرافیت .

( ص 64 ) درجه ی سختی کانی گرافیت را بنویسید ؟ درجه ی سختی یک .

( ص 64 ) این کانی مانند الماس از کربن خالص تشکیل شده ولی بر خلاف آن بسیار نرم بوده ( درجه ی سختی یک ) به طوری که دست را سیاه می کند ؟

کانی گرافیت .

( ص 64 ) این کانی دگرگونی غالباً منشأ زیستی دارد ؟

کانی گرافیت .

( ص 64 ) این کانی از دگرگون شدن بعضی از انواع زغال سنگ پدید می آید ؟

کانی گرافیت .

( ص 66 ) کان سار را تعریف کنید ؟

محلی که یک یا چند کان سنگ از آن استخراج می شود ، کان سار گفته می شود .

( ص 71 ) افزایش آب عاملی در ذوب سنگ ها به حساب می آید . علت را بنویسید ؟

به علت ساختمان خاص مولکولی آب ( مانند : گرما ) ، جدا شدن پیوند های یونی را در کانی ها آسان می کند .

( ص 74 ) با توحه به سری واکنشی بوون در مورد تبلور ماگما ، در دما های بالا تر ، پلاژیو کلاز ها بیش تر دارای سدیم هستند یا کلسیم ؟

کلسیم . ( کلسیم زیاد )

( ص 74 ) با توجه به سری واکنشی بوون در مورد تبلور ماگما ، در دما های پایین تر ، پلاژیو کلاز ها بیش تر دارای سدیم هستند یا کلسیم ؟

سدیم . ( سدیم زیاد )

( ص 74 ) با توجه به سری واکنشی بوون در مورد تبلور ماگما ، در ابتدای تشکیل کانی ها ، مقدار کدام عناصر به شدت کاهش می یابد ؟

1 - آهن . 2 - منیزیم . 3 - کلسیم .

( ص 74 ) با توجه به سری واکنشی بوون در تبلور ماگما ، از واکنش آمفیبول با مایع مذاب ، کدام کانی به وجود می آید ؟

کانی بیوتیت .

( ص 79 ) از رگه های سیلیس در صنایع شیشه سازی و از رگه های فلد سپات در صنعت چینی سازی استفاده می کنند . ( متن کتاب درسی )

( ص 79 ) از رگه های کدام کانی در صنایع شیشه سازی استفاده می کنند ؟

رگه های سیلیس .

( ص 82 ) به طور کلی منشأ رسوبات دریایی به چند دسته تقسیم می شوند ؛ آن ها را نام ببرید ؟

1 - مواد تخریب شده . 2 - بقایای بدن جان داران . 3 - مواد شیمیایی .

( ص 82 ) ترکیبات آهن ، همه از چه نوع رسوباتی می باشند ؟ رسوبات شیمیایی .

( ص 82 ) مواد شیمیایی : بعضی از موادی که در روی خشکی ها در آب حل می شوند ، به طریقه ی شیمیایی در دریا رسوب می کنند . نمک طعام ، کربنات های کلسیم و منیزیم ، بعضی سولفات ها ، ترکیبات آهن و غیره را باید از این جمله شمرد . ( متن کتاب درسی )

( ص 87 ) بافت در سنگ های رسوبی ، اهمیت ویژه ای دارد . علت را بنویسید ؟

چون شاهد خوبی در تعیین مسافت حمل شده و نوع محیط رسوب گذاری است .

( ص 90 ) در رابطه با سنگ های رسوبی ، دو مورد استفاده ی ماسه سنگ ها را بنویسید ؟

ماسه سنگ ها ، در کار های ساختمانی ، جاده سازی و پل سازی کار برد زیادی دارند .

( ص 90 ) در رابطه با سنگ های رسوبی ، علت گرد شدگی قطعات کنگلومرا چیست ؟

از آن جا که قطعات کنگلومرا گرد شدگی دارند ، زمین شناسان معتقدند که عواملی مثل : جریان های سریع آب های جاری و امواج ، آن ها ( قطعات کنگلومرا ) را تا مسافتی که برای گرد شدن کافی بوده ، حمل کرده اند .


( ص 91 ) در رابطه با سنگ های رسوبی ، دو عامل مؤثر بر رسوب کربنات کلسیم بر آب را بنویسید ؟

1 - دما . 2 - آشفتگی آب . 3 - وجود گیاهان فتو سنتز کننده . 4 - عمق . 5 - فشار آب .

( ص 93 ) زغال سنگ در محیط با اکسیژن اندک تشکیل می شود .

( ص 96 ) در رابطه با سنگ های دگرگونی ، دو نتیجه ی فشار همه جانبه بر سنگ ها را بنویسید ؟

1 - متراکم شدن جسم . 2 - تبلور کانی ها یی با وزن حجمی زیاد تر .

( ص 97 ) دگرگونی مجاورتی را تعریف کنید ؟

هر سنگی که در تماس با گرمای زیاد حاصل از توقف ماگما در زیر زمین قرار داشته باشد دگرگون می شود . ( دگرگونی مجاورتی ، نوعی دگرگونی که محصول مستقیم گرمای ماگما یا سیالات فعال در حال چرخش باشد ) و فشار در پیدایش دگرگونی مجاورتی نقشی ندارد . ( تعریف کامل )

( ص 97 ) فشار در پیدایش دگرگونی مجاورتی نقشی ندارد . ( نکته )

( ص 101 ) در رابطه با سنگ های دگرگونی ، ولاستونیت از ترکیب کدام کانی ها به وجود می آید ؟

1 - کلسیت . 2 - کوارتز .

کانی دگرگونی ولاستونیت ( Wollastonite ) از ترکیب کلسیت ( CaCO3 ) و کوارتز ( سیلیس ) ( SiO2 ) به وجود می آید . ( متن کتاب درسی )

نکته : کانی دگرگونی ولاستونیت نوعی پیروکسن می باشد .

( ص 114 ) لغزش را تعریف کنید ؟

حرکت توده های سنگ یا رسوب در امتداد سطوح لغزشی ، را لغزش می گویند .

( ص 125 ) استالاکتیت را تعریف کنید ؟

رسوبات کربنات کلسیم بر سقف غار ها حاصل از آب های زیر زمینی .

( ص 125 ) استالاکمیت را تعریف کنید ؟

رسوبات کربنات کلسیم در کف غار ها حاصل از آب های زیر زمینی .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.