آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

123 - اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

۹ بازديد
122 - اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

122 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

۳۸ بازديد
32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم .

121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

۱۶ بازديد
121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

120 - اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

۲۵ بازديد
120 - اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .