کهکشان گردی

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

30 - آزمون زمین شناسی امتحان نهایی خرداد 1398 . ( سوم تجربی )

۳۶۶ بازديد
30 - آزمون زمین شناسی امتحان نهایی خرداد 1398 . ( سوم تجربی )

آزمون اول : 09 / 03 / 1398 . ( 09 خرداد 1398 ) ( بر گزار شد ) .

آزمون دوم : 22 / 04 / 1398 .

جزوه ی امتحان نهایی موجود در وب پیج و مطالب زمین شناسی سوم خوانده شود .

آزمون اول : زیادی سوال ها تکرار سوال های سال های گذشته و در جزوه موجود بود .

آزمون دوم هم به همین نوع می باشد .