پاسخ با جبر زمین شناسی یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

124 - اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

۴۱ بازديد
124 - اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

87 - تست شماره ی ( 1 ) زمین شناسی یازدهم . ( 1 TEST )

۱۵۸ بازديد
87 - تست شماره ی ( 1 ) زمین شناسی یازدهم . ( 1 TEST )

87 - تست شماره ی ( 1 ) زمین شناسی یازدهم . ( 1 TEST )

62 - مساله های I - O = ΔS . ( زمین شناسی یازدهم ) ( توازن آب ) ( بیلان آب )

۹۲ بازديد
62 - مساله های I - O = ΔS . ( زمین شناسی یازدهم )

( توازن آب ) ( بیلان آب )

مطلب شماره ی 62 به مرور زمان کامل تر می شود .

مساله ی شماره ی 1 :

اگر به یک حوضه ی آب ریز 100.000 متر مکعب آب وارد شود ، و توسط یک کانال 40.000 متر مکعب آب از آن حوضه ی آب ریز خارج شود . حجم ذخیره ی آب در این حوضه ی آب ریز را حساب کنید ؟

فرمول توازن آب ( بیلان آب ) : I - O = ΔS .

( آب ورودی به آب خوان = m3 100.000 = I )

( آب خروجی از آب خوان = m3 40.000 = O )

( تغییرات در حجم ذخیره ی آب در آب خوان = ΔS )

I - O = ΔS .

100.000 - 40.000 = 60.000 m3 .

بعد از 60 چند تا صفر داریم : 3 تا صفر . پس به ازای هر صفر یه دونه به توان 10 قرار می دهیم که می شود : 101 × 101 × 101 = 103 .

یا 60 × 103 m3 .

یا 600 × 102 m3 .

نکته ی 1 : اگر مقدار آب ورودی به آب خوان ، بیش تر از مقدار آب خروجی باشد ، بیلان = مثبت + .

نکته ی 2 : اگر مقدار آب ورودی به آب خوان ، کم تر از مقدار آب خروجی باشد ، بیلان = منفی - .

نکته ی 3 : تغییراتی که در حجم داخل آب خوان انجام می پذیرد ، با اختلاف آب ورودی به آب خوان و آب خروجی از آب خوان برابر می باشد .

62 - مساله های I - O = ΔS .  ( زمین شناسی یازدهم ) ( توازن آب ) ( بیلان آب )

تصویر درج شده در بالا را به خوبی به خاطر بسپارید و تصویر ها از کتاب درسی زمین شناسی یازدهم را در کنار هم قرار بدید . ( تصویر فوق ترکیبی از تصویر های کتاب درسی زمین شناسی یازدهم می باشد ) .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون

20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

۶۵ بازديد
20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

20 - حل تشریحی مساله ی شماره ی ( 1 ) زمین شناسی سال یازدهم . فصل 6 . بزرگی زمین لرزه در این شرایط چه قدر است ؟

دانلود مساله به هم راه توضیح : کلیک و دانلود .

مشاهده ی مسایل بیش تر در : Chapter : 06 .

فروش انواع ماهی زینتی و حلزون