فیلم آموزشی زمین شناسی یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )

۱۱ بازديد
144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )


139 - زمین های هیدرو ترمال اتیوپی .

۲۲ بازديد
139 - زمین های هیدرو ترمال اتیوپی .


134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

۹۹ بازديد
134 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

اسلاید 43 زمین شناسی یازدهم .

91 - کار های مهم بعد از وقوع زلزله . طبق استاندارد های ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا .

۶۹ بازديد
91 - کار های مهم بعد از وقوع زلزله . طبق استاندارد های ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا .

زلزله‌های اخیر ایران و جهان باز هم نشان داد که زمین زیر پای ساکنانش همچنان بی‌ قرار است .

ممکن است فکر کنید که در مقابل تکان گسل‌ ها که پدید آورنده ی زلزله می باشند بی‌ پناهید .

اما کار های مهمی هستند که می‌ توانید  برای محافظت از خودتان انجام بدهید :

هم قبل از زلزله ، هم موقع زلزله و هم بعد از زلزله .

پریزاد نو بخت به دنبال این سوال رفته که ما ، چه می‌ توانیم انجام دهیم ؟

این ویدیو بر اساس توصیه‌ های کار شناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده .

مورد کار برد در آزمون : آزمون های کار شناسی به بالا . مهندسی زمین لرزه ، مهندسی سازه ، رشته ی زلزله شناسی و ... .