زمین شناسی یازدهم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

148 - تست های احتمالی کنکور زمین شناسی یازدهم سال 1399 . ( مورد 1 )

۵ بازديد
148 - تست های احتمالی کنکور زمین شناسی یازدهم سال 1399 .

1 - عناصر تشکیل دهنده ی سنگ گرانیت و سنگ آهک .

عناصر تشکیل دهنده ی سنگ گرانیت و سنگ آهک .

یکی از عناصر تشکیل دهنده رو X  یا Y میزارن و به جای به طور مثال عنصر اکسیژن ویژگی عنصر اکسیژن توی گزینه ها بهتون میدن . ( ص 75 . کتاب زمین شناسی یازدهم . ص 75 . چاپ 1398 )

2 - بخش اساس و زیر اساس در لایه های مختلف راه بر روی بستر طبیعی .

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1571825858_1234.png

مورد ها رو به صورت X یا Y یا این که به صور مثال : این مواد خاصیت پر کنندگی داشته و در کجای شکل واقع می باشد ؟

زمین شناسی یازدهم . چاپ 1398 . ص 70 .

تست و توضیحات مورد های فوق در پست های بعدی درج می گردد .

146 -تدریس خصوصی زمین شناسی .

۳ بازديد
تدریس خصوصی زمین شناسی

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1571512609_index.jpg

تدریس خصوصی زمین شناسی سال سوم ( امتحان نهایی )

تدریس خصوصی زمین شناسی سال چهارم ( امتحان نهایی )

تدریس خصوصی زمین شناسی سال یازدهم ( کنکوری و امتحانی )

جلسه ای : 15000 تومان .

هر جلسه : 2/5 ساعت معادل 150 دقیقه .

شماره تماس: ۰۹۲۱۱۷۹۶۱۲۵

144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )

۱۱ بازديد
144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )


139 - زمین های هیدرو ترمال اتیوپی .

۲۲ بازديد
139 - زمین های هیدرو ترمال اتیوپی .