زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

146 -تدریس خصوصی زمین شناسی .

۳ بازديد
تدریس خصوصی زمین شناسی

https://quizgeologique.farsiblog.com/space/9/a/quizgeologique/1571512609_index.jpg

تدریس خصوصی زمین شناسی سال سوم ( امتحان نهایی )

تدریس خصوصی زمین شناسی سال چهارم ( امتحان نهایی )

تدریس خصوصی زمین شناسی سال یازدهم ( کنکوری و امتحانی )

جلسه ای : 15000 تومان .

هر جلسه : 2/5 ساعت معادل 150 دقیقه .

شماره تماس: ۰۹۲۱۱۷۹۶۱۲۵

144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )

۱۱ بازديد
144 - موقعیت محور زمین در حرکت بر روی مدار انتقالی . ( Educational pygmy film )


135 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

۷۴ بازديد
135 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

اسلاید 44 زمین شناسی سوم .

115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

۳۵ بازديد
115 - اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم .