زمین شناسی ساختمانی

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

143 - زمین شناسی ساختمانی . ( جزوه ی دست نویس در 48 صفحه )

۷۲ بازديد
143 - زمین شناسی ساختمانی . ( جزوه ی دست نویس در 48 صفحه )

https://t.me/zamin_sakhteman

PAGE 1

زمین شناسی ساختمانی PAGE 1

PAGE 2

زمین شناسی ساختمانی PAGE 2

PAGE 3

زمین شناسی ساختمانی PAGE 3

PAGE 4

زمین شناسی ساختمانی PAGE 4

PAGE 5

زمین شناسی ساختمانی PAGE 5